História predpisu 41/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.04.1960 - 31.03.1964