Chronologický register predpisov ročníka 1963

Číslo predpisu Názov predpisu
72/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave.
78/1963 Zb. Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o pamiatkových rezerváciách
94/1963 Zb. Zákon o rodine.
97/1963 Zb. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok