História predpisu 78/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.10.1963 - 31.03.2002