História predpisu 176/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.10.1964 -