História predpisu 120/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.09.1968 -