História predpisu 21/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.03.1968 -