Chronologický register predpisov ročníka 1969

Číslo predpisu Názov predpisu
32/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch