História predpisu 55/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.06.1973 -