História predpisu 98/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.09.1973 -