Chronologický register predpisov ročníka 1974

Číslo predpisu Názov predpisu
6/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky
61/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o nešírení jadrových zbraní
62/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne morí a oceánov a v jeho podzemí