História predpisu 61/1974 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.06.1974 -