Chronologický register predpisov ročníka 1975

Číslo predpisu Názov predpisu
11/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)