Chronologický register predpisov ročníka 1976

Číslo predpisu Názov predpisu
50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
120/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach