Chronologický register predpisov ročníka 1977

Číslo predpisu Názov predpisu
30/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky