Chronologický register predpisov ročníka 1980

Číslo predpisu Názov predpisu
15/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov