História predpisu 15/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1980 -