História predpisu 122/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.11.1982 -