Chronologický register predpisov ročníka 1983

Číslo predpisu Názov predpisu
42/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou