Chronologický register predpisov ročníka 1984

Číslo predpisu Názov predpisu
37/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou