História predpisu 37/1984 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.01.1984 -