12/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 15. februára 1985
o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 159 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 159 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (severná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Horňany, Bobot, Motešice, Peťovka, Trenčín, Kostolná - Záriečie, Chocholná - Velčice, Adamovské Kochanovce, Melčice - Lieskové, Ivanovce a Štvrtok) a určuje deň jej konania na piatok 22. marca 1985 a sobotu 23. marca 1985.
Indra v. r.