Chronologický register predpisov ročníka 1986

Číslo predpisu Názov predpisu
73/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva