História predpisu 40/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.05.1987 -