História predpisu 16/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.03.1988 -