História predpisu 191/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1988 -