História predpisu 399/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.09.1990 - 31.05.2014