História predpisu 478/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.11.1990 - 31.03.2002