História predpisu 70/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.03.1990 -