História predpisu 160/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.05.1991 -