História predpisu 299/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1991 - 31.03.2002