História predpisu 107/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.03.1992 -