História predpisu 112/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.03.1992 - 29.09.2000