História predpisu 121/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.03.1992 -