História predpisu 127/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.04.1992 - 31.08.1993