História predpisu 130/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.04.1992 - 14.06.1993