131/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.04.1992

131
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
vydalo podle § 95 zákonníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos ze dne 11. února 1992 č. j. 599/91-pers. o nařízování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů.
Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Výnos je uveřejněn ve Sbírce instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky a lze do něj nahlédnout na ministerstvu spravedlnosti České republiky a u krajských a okresních soudů.