História predpisu 139/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1992 -