História predpisu 141/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1992 - 31.12.1992