Predpis bol zrušený predpisom 80/1992 Zb.

Predpis bol zrušený predpisom 80/1992 Zb.

141/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1992 do 31.12.1992

141
ZÁKON
zo 4. marca 1992
o zriadení vojenských súdov, ustanovení ich sídel a obvodov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Zriadenie vojenských súdov
Zriaďujú sa:
a)
vyšší vojenský súd v Tábore a v jeho pôsobnosti vojenské obvodové súdy v Prahe, Českých Budějoviciach, Plzni a Litoměřiciach,
b)
vyšší vojenský súd v Olomouci a v jeho pôsobnosti vojenské obvodové súdy v Hradci Králové, Brne a Olomouci,
c)
vyšší vojenský súd v Trenčíne a v jeho pôsobnosti vojenské obvodové súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove.
Sídla a obvody vojenských súdov
§ 2
(1)
Sídlom vyššieho vojenského súdu v Tábore je mesto Tábor, sídlom vyššieho vojenského súdu v Olomouci je mesto Olomouc a sídlom vyššieho vojenského súdu v Trenčíne je mesto Trenčín.
(2)
Obvody vyšších vojenských súdov sa zhodujú s obvodmi vojenských obvodových súdov zriadených v ich pôsobnosti.
§ 3
a)
Sídlom vojenského obvodového súdu v Prahe je hlavné mesto Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Praha a jeho obvod sa zhoduje s územím hlavného mesta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Prahy a územím týchto okresov:1)
Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník,
b)
sídlom vojenského obvodového súdu v Českých Budějoviciach je mesto České Budějovice a jeho obvod sa zhoduje s územím týchto okresov:1) České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor,
c)
sídlom vojenského obvodového súdu v Plzni je mesto Plzeň a jeho obvod sa zhoduje s územím týchto okresov:1)
Domažlice, Cheb, Karlove Vary, Klatovy, Plzeň-mesto, Plzeň-juh, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, Tachov,
d)
sídlom vojenského obvodového súdu v Litoměřiciach je mesto Litoměřice a jeho obvod sa zhoduje s územím týchto okresov:1)
Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem,
e)
sídlom vojenského obvodového súdu v Hradci Králové je mesto Hradec Králové a jeho obvod sa zhoduje s územím týchto okresov:1) Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí,
f)
sídlom vojenského obvodového súdu v Brne je mesto Brno a jeho obvod sa zhoduje s územím týchto okresov:1)
Blansko, Brno-mesto, Brno-venkov, Břeclav, Zlín, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo, Žďár nad Sázavou,
g)
sídlom vojenského obvodového súdu v Olomouci je mesto Olomouc a jeho obvod sa zhoduje s územím týchto okresov:1)
Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-mesto, Přerov, Šumperk, Vsetín,
h)
sídlom vojenského obvodového súdu v Bratislave je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a jeho obvod sa zhoduje s územím hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a územím týchto okresov:2)
Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava,
ch)
sídlom vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica a jeho obvod sa zhoduje s územím týchto okresov:2)
Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina,
i)
sídlom vojenského obvodového súdu v Prešove je mesto Prešov a jeho obvod sa zhoduje s územím týchto okresov:2)
Bardejov, Humenné, Košice, Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 4
(1)
Úlohy doterajších vojenských súdov prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na vojenské súdy zriadené týmto zákonom.
(2)
Konania začaté na vojenských súdoch predo dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajšej príslušnosti. Konanie na vyššom vojenskom súde v Příbrame a konanie na vyššom vojenskom súde v Tábore začaté predo dňom účinnosti tohto zákona prevezme a prejedná novozriadený vyšší vojenský súd v Tábore.
§ 5
Zrušujú sa doterajšie vojenské súdy zriadené Rozkazom prezidenta republiky z 3. januára 1966 o zrušení doterajších a zriadení nových vojenských súdov s doplnkami k tomuto rozkazu zo 7. marca 1969 a 28. januára 1970.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1992.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
1)
§ 3 body 1 až 7 zákona č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon SNR č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.