História predpisu 149/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.04.1992 -