História predpisu 151/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1992 - 15.07.1993