História predpisu 152/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.04.1992 -