História predpisu 164/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1992 - 31.12.1997