História predpisu 166/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1992 -