História predpisu 177/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.04.1992 -