História predpisu 181/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1992 - 21.08.1993