História predpisu 188/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.05.1992 - 04.06.1992
3.05.06.1992 -