História predpisu 2/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.01.1992 -