História predpisu 205/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.06.1992 -