História predpisu 210/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.1992 -